Tiráž

Tiráž

Tiráž
SOPRO
- -
- -
- SOPRO SOPRO
- výrobky - výrobky - reference - reference - služby - služby - kontakt - kontakt - o firmě - o firmě - Informace - Informace -
-
-
Vaše pozice:  hlavní stránka  Informace  Tiráž
-
- - -
Tiráž

Dodavatel:

BS pro s.r.o
Rajmonova 1198/13
182 00 Praha
telefon:      +420 775 590 293
e-mail:       info@bs-pro.cz
www:         http://cz-cz.sopro.com//  

Jednatel společnosti:
Stanislav Březina

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu Praha, oddíl C, vl. 107597

Autorská práva
© Copyright 2007 Sopro CZ s.r.o., Praha, Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafiky, zvuk, animace a videozáznamy a jejich ztvárnění podléhají autorskému právu a ostatním zákonům na ochranu duševního vlastnictví.

Známky
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny známky uvedené na těchto webových stránkách ochrannými známkami Sopro Bauchemie GmbH nebo spřízněných firem.

Záruky
Veškeré informace těchto webových stránek dává firma Sopro bez záruky k dispozici. I přesto, že námi poskytované informace jsou ve shodě se skutečností, mohou obsahovat nepřesnosti a chyby.

Licence
Pokud není uvedeno jinak, podléhá obsah a forma těchto webových stránek vlastnictví Sopro Bauchemie GmbH nebo spřízněných firem. Těmito webovými stránkami se neuděluje žádná licence pro využití duševního vlastnictví firmy Sopro.

Odpovědnost
1. obsah on-line nabídky
Autor nepřejímá žádnou záruku za aktuálnost, korektnost, úplnost nebo kvalitu prezentovaných informací. Nároky vůči autorovi vznesené z titulu materiálních nebo formálních vad zde poskytovaných informací se vylučují, pokud se nejedná o hrubé porušení zákonných předpisů.

2. Odkazy
Přímé i nepřímé odkazy na cizí webové stránky (Hyperodkazy) spadají do odpovědnosti autora pouze v tom případě, že autor se byl vědom údajů v nich obsažených a bylo pro něj technicky možné zabránit jejich použití v případě závadnosti obsahu.
Autor tímto deklaruje, že v okamžiku zřízení odkazu neobsahovaly tyto žádné závadné informace. Na jejich současný stav nemá autor žádný vliv.

3. Autorská práva a práva ochranných známek
Autor se vynasnaží ve všech případech použití cizích podkladů zachovat a respektovat autorská práva, používat pouze vlastní grafiku a zvuk nebo volně použitelné podklady.

4. Ochrana dat
Pokud jsou v rámci internetového obchodu požadována určitá osobní data, je jejich poskytnutí na svobodné vůli zákazníka. Pokud to je technicky možné, lze použít i anonymizovaná data nebo pseudonym. Právní kroky proti zasilatelům SPAMů jsou vyhrazeny.

5. Právní platnost této záruční výluky
Tato záruční výluka je nedílnou součástí webových stránek. Při neplatnosti nebo částečné platnosti některého z článků zůstává platnost ostatních nedotčena.

6. Google Analytics
„Tato webová stránka používá Google Analytics – webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“).  Google Analytics používá tzv. „Cookies“ – textové databáze, které jsou na Vašem počítači uloženy, a které umožňují analyzovat užívání této webové stránky. Informace stažené prostřednictvím Cookie o užívání této webové stránky (včetně Vaší IP-adresy) se shromažďují na určitém serveru firmy Google ve Spojených státech a tamtéž se ukládají.

Google použije tyto informace pro vyhodnocení užívání této webové stránky, pro sestavení zprávy o užívání webové stránky pro jejího provozovatele a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu. Google také přenese tyto informace na třetí osoby, pokud je to předepsáno zákonem, nebo pokud třetí osoby zpracovávají tato data na žádost firmy Google.

Google v žádném případě nepropojí Vaši IP-adresu s ostatními daty firmy Google. Vy můžete instalaci Cookies odpovídajícím nastavením Vašeho Browser softwaru zabránit; my Vás každopádně upozorňujeme na to, že v takovém případě mohou být některé funkce této webové stránky pro Vás nedostupné. Používáním této webové stránky potvrzujete, že souhlasíte s výše uvedeným zpracováním Vašich dat firmou Google ve výše uvedeném smyslu a k výše uvedenému účelu.“

-
- -
- - -
- Informace | ©2013, Sopro CZ s.r.o., Česká republika -
-
-